Om/About/Um

I

I gränslandet mellan Hotagsfjällen och de två stora fiskerika sjöarna Häggsjön och Hotagen  ligger Norrviken.

                 Här började ”Ol Knussa” 1866 bryta mark. Därefter föjde två generationer som brukade jord och skog på dessa marker. Nu ligger jorden i träda men i skogen går björn och älg och äter blåbär och tall som den alltid gjort sedan slutet av 1800 talet.

                  Idag är det jag Bertil Eriksson som förvaltar arvet efter far och farföräldrar. Jag har vuxit upp med älgmarkerna in på knuten, fiskat öring i sjön och gått längs Bakvassåa med mitt metspö.

                 Ett stenkast från Norrviken finns fjällvärlden, fantastiska vidder och pärlband av små tjärnar

- en oslagbar natur.


Allt detta och mycket mer kan erbjudas vid en vistelse i Norrviken.

// Bertil


In the borderland between Hotagsfjällen and the two large fish-filled lakes Häggsjön and Hotagen is Norrviken.

                  It began "Ol Knussa" 1866 break ground. Then föjde two generations who used to land and forests on these lands. Now the earth fallow but in the forest goes bear and elk and eat blueberries and pine as it always has done since the late 1800's.

                   Today is I Bertil Eriksson managing legacy of father and grandparents. I have grown up with älgmarkerna on your doorstep, fished for trout in the lake and walked along Bakvassåa with my fishing pole.

                  A stone's throw from Norrviken are mountains, stunning spaces and string of small ponds

- An unbeatable scenery.


All this and much more can be offered by a stay in Norrviken.

/ / Bertil


Im Grenzgebiet zwischen Hotagsfjällen und den beiden großen fischreichen Seen und Häggsjön Hotagen ist Norrviken.

                  Es begann "Ol Knussa" 1866 Spatenstich. Dann föjde zwei Generationen, die Land und Wälder auf diesem Land eingesetzt. Nun ist die Erde aber Brache in den Wald geht Bären und Elche und essen Blaubeeren und Kiefer, wie es immer ist seit Ende 1800 fertig.

                   Heute ist I Bertil Eriksson Geschäftsführer Erbe von Vater und Großeltern. Ich habe mit älgmarkerna vor der Haustür wachsen, fischte auf Forellen im See und entlang ging Bakvassåa mit meiner Angelrute.

                  Einen Steinwurf von Norrviken gibt Berge, beeindruckende Räume und Kette von kleinen Teichen

- Ein unschlagbares Landschaft.


All dies und vieles mehr können durch einen Aufenthalt in Norrviken angeboten werden.

/ / Bertil