Blomsterleden


Blomsterfjället Ansätten

Detta är ett av Sveriges artrikaste fjäll och sedan 1986 har mer än 40 000 personer besökt Ansätten. Flera av dem har varit botaniker, orkidéexperter, forskare och studenter. Sommaren 2012 fanns det 405 arter på Ansättens artlista. På 900 meters höjd växer Jämtlands landskapsblomma brunkulla och vid fjällets fot finns hundratals vityxne.


Ansätten når 1090,7 m.ö.h. och från toppen har man en storslagen utsikt över vår fjällvärld - blånande skogar, vidsträckta myrar, glittrande sjöar och mäktiga fjäll.


Från fjällbyn Bakvattnet går en markerad vandringsled upp till Ansättens topp, som är 6 km lång. Längs leden finns 25 informatonsstationer. Köp "Blomsterledenhäftet" i Bakvattnet så kan du guida dig själv eller följa med på en guidad vandring.


Flower mountain Ansätten

This is one of Sweden's most species-rich mountain and since 1986 has more than 40 000 people visited Ansätten. Several of them have been botanists and orchid experts, researchers and students. In the summer of 2012, there were 405 species on Ansättens species list. At 900m grows Jämtland's provincial flower vanilla ulla and the foot of the mountain are hundreds of small white orchid.


Ansätten reaches 1090.7 msl and from the top there is a magnificent view of our mountains - distant blue forests, vast swamps, glittering lakes and towering mountains.


From the mountain village backwater is a marked hiking trail up to Ansättens top, which is 6 km long. Along the trail is 25 informants tons stations. Buy "Flower Trail booklet" in backwater you can guide yourself or go on a guided hike.


Blumenberg Ansätten

Dies ist einer der artenreichsten Berg Schweden und seit 1986 mehr als 40 000 Menschen besucht Ansätten. Mehrere von ihnen waren Botaniker und Orchideen Experten, Forscher und Studenten. Im Sommer 2012 gab es 405 Arten auf Ansättens Artenliste. Auf 900m wächst Jämtland provinzielle Blume Vanille ulla und der Fuß des Berges gibt Hunderte von kleinen weißen Orchidee.


Ansätten erreicht 1.090,7 msl und von oben hat man einen herrlichen Blick auf unseren Bergen - fernen blauen Wälder, weite Sümpfe, glitzernde Seen und hohen Bergen.


Vom Bergdorf ist ein Rückstau markierten Wanderweg bis zu Ansättens Spitze, die 6 km lang ist. Entlang der Strecke ist 25 Informanten Tonnen-Stationen. Kaufen Sie "Flower Trail Broschüre" in Rückstau können Sie sich zu führen oder an einer geführten Wanderung.