Fågelskådning Mussjön


Fågelskådning Mussjön


Från fågeltornet vid Mussjön kan du studera många av de änder och vadare m m som hör till en norrländsk fågelsjö. Rekommenderad tid för besök är från slutet av april till slutet av juni.


Åk väg 340 från Krokom till Tulleråsen (2 mil fr Krokom), väster mot Jämtlands Änge. Tag norrut mot Almåsa ca 2 km, parkeringsplats vid Gölinkläppen.


Birdwatching Mussjön


From bird watching tower at Mussjön you can study many of the ducks and waders, etc. that belong to a northern bird. Recommended time to visit is from late April to late June.


Take route 340 from Krokom to Tulleråsen (2 mil fr Krokom), west towards Jämtland Änge. Tag north towards Almåsa about 2 km, parking at Gölinkläppen.


Vogelbeobachtung Mussjön


Von Vogelturm bei Mussjön Sie viele der Enten und Watvögel, etc., die auf einem nördlichen Vogel gehören studieren. Empfohlene Reisezeit ist von Ende April bis Ende Juni.


Nehmen Sie von der Route 340 Krokom zu Tulleråsen (2 mil fr Krokom), nach Westen in Richtung Jämtland Änge. Tag nach Norden in Richtung Almasa ca. 2 km, Parkplatz am Gölinkläppen.