Sörbodarna


Sörbodarna

 

På kaféet i Sörbodarna finns det kaffe, smörgåsar och pajer.

Vid fäbodvallen finns en mjölkanläggning där getterna

mjölkas varje dag under betessäsongen.

Skyltat efter vägen mellan Bakvattnet och Häggsjövik.


Sörbodarna

 

At the cafe in Sörbodarna there is coffee, sandwiches and pies.

At the mountain pasture is a milk plant where goats

milked every day during the grazing season.

Signed by road between the backwater and Häggsjövik.


Sörbodarna

 

Im Café in Sörbodarna gibt es Kaffee, Sandwiches und Kuchen.

Auf der Alm ist ein Werk, in dem Milch Ziegen

gemolken jeden Tag während der Weidesaison.

Auf der Straße zwischen der Rückstau und Häggsjövik unterzeichnet.